ΤΑΠΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Χρώμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαστάσεις