Για να έρθετε στην έδρα μας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης,μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω χάρτη.

 

 `